Проект 2

Построяване, въвеждане в експлоатация и продажба на вилно селище в община Созопол, местност Ачмалъците

Обща характеристика

Срок

18 месеца (от януари  2007 до юни 2008)

Площ на сградите

4 000 кв. м. разгърната застроена площ

Вид сграда

една до четири малки сгради, ниско строителство

Очаквани площи

 

  - апартаменти

3 800 кв.м.

  - търговски и други

200 кв.м.

  - общо

4 000 кв.м.

Очаквани разходи

Около 462,5 евро на квадратен метър РЗП, което включва цена на парцела и разходи за построяване и въвеждане в експлоатация на сградата; общата стойност на разходите се очаква да възлезе на 1 850 000 евро

Очаквана продажни цени

 

  - апартаменти

800 евро на кв.м.

  - търговски и други

1 250 евро на кв.м.

Очаквани приходи

 

  - апартаменти

3 040 000 евро

  - търговски и други

250 000 евро

Общо

3 290 000 евро

 

Дружеството вече е сключило предварителен договор за покупка на недвижим имот с площ около 6 500 кв.м., намиращ се на отстояние около 100 метра от морския бряг, без възможност за застрояване пред него.

Дружеството също така е направило подробен анализ на цените на недвижими имоти (апартаменти) предлагани в момента на пазара, намиращи се на разстояние до 200 метра от море, както в района между гр. Бургас и гр. Созопол, така и на юг от гр. Созопол до гр. Царево. Анализът показва, че продажните цени на апартаменти се влияят най-вече от близостта до морския бряг и гледката към море. Разстоянието до големия град (Бургас например) не е от толкова голямо значение. Тоест апартамент на „първа линия” от морето в района на гр. Царево се предлага на по-висока цена от подобен апартамент в с. Черноморец например, но без гледка и на по-голямо разстояние от морето.

Очакваните приходи от продажбата на апартаменти и търговски площи са определени въз основа на проучване на пазарните цени за имоти в близост до морския бряг (до 200 метра), разполагащи с гледка към морето, и намиращи се в комплекс с ограничен достъп. Цената от 800 евро на квадратен метър предвижда крайна цена за купувачите от 1,100 евро на кв.м. която се намаля с 20% ДДС, 10% комисионна за брокери на недвижими имоти (определена върху цената без ДДС) и около 25 евро на квадратен метър други преки разходи свързани с продажбите (промоции, отстъпки, покриване на разходи за реклама и т.н.). 

Прогнозните разходите за осъществяване на проекта се базират на договорената от Дружеството цена за придобиване на недвижимия имот по предварителен договор както и на средните цени на строителните материали и услуги, наблюдавани в региона, включително чрез индикативни оферти получени от няколко строителни фирми от региона.

При прогнозирането на разходите е отчетено и маркетингово проучване на пазара на недвижими имоти по Южното Черноморие, което показва, че търсенето на недвижими имоти от планирания тип е предимно от чужденци, като най-голям е дела на гражданите на Великобритания. Проучването също така показва, че повече от 90% от чужденците са закупили своите имоти чрез агенции за недвижими имоти с офиси в собствените им страни. С оглед на това са предвидени разходи за наемането на подобна агенция/агенции, като Съветът на директорите е изготвил критерии за избор на агенция както следва:

  • да има офиси в поне една Европейска държава;
  • да е работила поне 3 години на българския пазар;
  • да е сключила поне 20 сделки за продажба на недвижими имоти по българското Черноморие;

Предстои избор на такава агенция, договаряне и сключване на договор.

 

Финансиране
Дружеството възнамерява да финансира общият размер на разходите по проекта възлизащи на 1 850 000 евро или около 3 618 000 лева по следния начин:

  • 165 000 лева – допълнителен уставен капитал след първо задължително увеличение на капитала
  • 500 000 лева – последващо увеличение на капитала
  • 2 403 000 лева – авансови плащания от клиенти (купувачи) на имоти
  • 550 000 лева - уставен капитал при учредяването, който ще бъде освободен след реализирането на Проект 1.

 

Реализиране
Етапите на изпълнение на проекта (при обезпечено финансиране) включват: закупуване на имот, проектиране, сключване на договор с международна агенция за недвижими имоти, строителство и продажба. Те са графично представени в график за реализиране на проекта.

 

Таблица 5. График за реализиране на Проект 2

Дейност

Времеви период

Етап от
изпълнението

 

2007
Полугодие 1

2007
Полугодие 2

2008
Полугодие1

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

 

Закупуване на парцел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ

Проектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ

Сключване на договор с реномирана агенция за недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ

Строителство - фаза 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ

Строителство - фаза 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ

Строителство - фаза 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ

Продажба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩ