начало
04.02.2020 Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите.