начало
Стабилното увеличаване на приходите на Дружеството като резултат от активното управление на портфейла от недвижими имоти е основна финансова цел.
31.10.2020 г. Отчет за трето тримесечие
Oсновната цел пред мениджмънта на Дружеството е осигуряване на максимална възвращаемост на капитала на своите акционери при оптимално съотношение на риск и доходност на инвестиции
С оглед финансиране на своите инвестиции Дружеството ще увеличава своя капитал чрез емитиране на нови акции .