начало
Стабилното увеличаване на приходите на Дружеството като резултат от активното управление на портфейла от недвижими имоти е основна финансова цел.
28.08.2019 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите
Oсновната цел пред мениджмънта на Дружеството е осигуряване на максимална възвращаемост на капитала на своите акционери при оптимално съотношение на риск и доходност на инвестиции
С оглед финансиране на своите инвестиции Дружеството ще увеличава своя капитал чрез емитиране на нови акции .